Tomasz Rybak

165 tekstów – auto­rem jest To­masz Ry­bak.

Miłość łączy dwo­je ludzi, niena­wiść całe narody. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 czerwca 2015, 18:39

Każda re­ligia ma swoich faryzeuszy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 czerwca 2015, 20:54

Chcesz żeby ktoś ci opo­wie­dział bajkę? Złóż reklamację. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 czerwca 2015, 20:06

Zaw­sze znaj­dziemy szlachet­ne uza­sad­nienie dla świństwa, które popełniliśmy. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 12 czerwca 2015, 22:23

Wielu z tych, którzy przeszli piekło, tra­fiło do nieba. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 czerwca 2015, 22:07

Pra­cow­ni­cy są smut­ni, jeśli za­rabiają śmie­szne pieniądze. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 9 czerwca 2015, 19:45

Można zys­kać na cza­sie sprze­dając zegarki. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 czerwca 2015, 16:37

Co wi­si w po­wiet­rzu wie naj­le­piej kruk siedzący na szubienicy. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 7 czerwca 2015, 09:42

Na­wet królo­wa i król to tyl­ko pion­ki w rękach prze­biegłego szachisty. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 6 czerwca 2015, 15:45

Zaz­drości­my pta­kom wol­ności i dla­tego trzy­mamy je w klatkach. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 25 stycznia 2014, 13:17
Zeszyty
  • Kreatif.pl – Myśli, których auto­rem jest To­masz Ry­bak. Więcej na blo­gu - http://www.kreatif.pl/

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tomasz Rybak

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2015, 19:04sprajtka sko­men­to­wał tek­st Miłość łączy dwo­je ludzi, [...]

21 czerwca 2015, 18:46one drop for all sko­men­to­wał tek­st Miłość łączy dwo­je ludzi, [...]

21 czerwca 2015, 18:39Tomasz Ry­bak do­dał no­wy tek­st Miłość łączy dwo­je ludzi, [...]

16 czerwca 2015, 21:36onejka sko­men­to­wał tek­st Każda re­ligia ma swoich [...]

16 czerwca 2015, 20:54Tomasz Ry­bak do­dał no­wy tek­st Każda re­ligia ma swoich [...]

15 czerwca 2015, 16:49Tomasz Ry­bak sko­men­to­wał tek­st Zawsze znaj­dziemy szlachet­ne uza­sad­nienie [...]

15 czerwca 2015, 16:05onejka sko­men­to­wał tek­st Chcesz żeby ktoś ci [...]

15 czerwca 2015, 09:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zawsze znaj­dziemy szlachet­ne uza­sad­nienie [...]