Tomasz Rybak

153 teksty – auto­rem jest To­masz Ry­bak.

Każde­mu życie dro­gie. Szczególnie ce­nią je porywacze. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 października 2018, 19:09

Gru­be ry­by na każde­go znajdą haczyk. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 4 października 2018, 14:40

Nie na­leży oka­zywać ser­ca. Nikt Az­teków za to nie pochwalił. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 października 2018, 07:53

To niep­rawda, że his­to­rię piszą zwy­cięzcy.
Oni ją dyk­tują przegranym. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 października 2018, 05:37

Wy­budo­wałem pom­nik trwal­szy niż ze spiżu, więc długo posłuży gołębiom. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 1 października 2018, 19:33

Pra­cow­ni­cy są smut­ni, jeśli za­rabiają śmie­szne pieniądze. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 9 czerwca 2015, 19:45

Na­wet królo­wa i król to tyl­ko pion­ki w rękach prze­biegłego szachisty. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 6 czerwca 2015, 15:45

Zaz­drości­my pta­kom wol­ności i dla­tego trzy­mamy je w klatkach. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 25 stycznia 2014, 13:17

Ustąpiłem im pola.
Ale wcześniej je zaminowałem. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 23 stycznia 2014, 22:42

Nie ma nicze­go po­ciągające­go w by­ciu marionetką. 

aforyzm dnia z 24 stycznia 2014 roku
zebrał 24 fiszki • 22 stycznia 2014, 18:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tomasz Rybak

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 października 2018, 19:09Tomasz Ry­bak do­dał no­wy tek­st Każdemu życie dro­gie. Szczególnie [...]

4 października 2018, 18:44yestem sko­men­to­wał tek­st Grube ry­by na każde­go [...]

4 października 2018, 15:38zofija sko­men­to­wał tek­st Grube ry­by na każde­go [...]

4 października 2018, 14:40Tomasz Ry­bak do­dał no­wy tek­st Grube ry­by na każde­go [...]

3 października 2018, 18:19yestem sko­men­to­wał tek­st Nie na­leży oka­zywać ser­ca. [...] 

3 października 2018, 08:24Tomasz Ry­bak sko­men­to­wał tek­st Nie na­leży oka­zywać ser­ca. [...] 

3 października 2018, 08:03zofija sko­men­to­wał tek­st Nie na­leży oka­zywać ser­ca. [...] 

3 października 2018, 07:53Tomasz Ry­bak do­dał no­wy tek­st Nie na­leży oka­zywać ser­ca. [...] 

2 października 2018, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st To niep­rawda, że his­to­rię [...]

2 października 2018, 05:37Tomasz Ry­bak do­dał no­wy tek­st To niep­rawda, że his­to­rię [...]